Červen ve školní družině

Po celý školní rok naši družinu navštěvovala paní Saša Vodehnalová, která k nám docházela každý čtvrtek krásně předčítat knihy. Moc ji za to děkujeme! Její čtení nás velmi obohatilo, ale dovedla i vyprávět různé zajímavé příběhy z jejího života. Děti ji kreslily obrázky, doma jich musí mít pěknou sbírku na památku. Na závěr nás pozvala na zahradu na opékání. Bylo to velmi milé odpoledne, kde jsme si to všichni moc užili. Zavítali jsme i do školky poznat naše budoucí kamarády. A závěr roku patřil tradiční vybíjené pro první stupeň naší školy. Účast byla veliká - 60 dětí a z toho hodně odvážných prvňáčků, kteří se nebáli míče! Krásné zápasy a ještě krásnější odměny, které nám jako každý rok věnuje firma Švado s.r.o. Velké poděkování patří paní Jitušce Švadlenkové, která pro nás vyrábí úžasné a výborné perníkové medailie. Dorty pro všechny byly také vynikající!!! Děkujeme!!! Poslední školní den se rozloučíme se staršími kamarády, kteří se do družiny určitě v září přijdou podívat. Krásné a pohodové prázdniny a hodně nových zážitků Vám všem přeje Vaše paní vychovatelka.

Foto zde.