Malá zemědělská olympiáda - exkurze, 3.4.2019

Ve středu 3. dubna 2019 se žáci z 9. třídy zúčastnili exkurze pořádané střední zemědělskou školou v Chrudimi do kravína v Uhelné Příbrami a Vilémově. Exkurze byla odměnou za účast a dobré umístění v Malé zemědělské olympiádě, která se konala 12. března v Chrudimi na střední zemědělské škole. Žáci si prohlédli moderní technologie používané při chovu krav, viděli dojení krav, právě narozené tele i odchov již starších telat. Měli možnost svézt se v moderních traktorech se secími stroji po poli a prodiskutovali vliv nedostatku vláhy na úrodu. Exkurze byla zajímavá a pro žáky přínosná.

Foto zde.