Návštěva Městského úřadu v Nasavrkách – 12.2.2019, 6. třída

V úterý 12. 2. 2019 jsme navštívili Městský úřad v Nasavrkách. Naše návštěva byla zakončením dlouhodobého projektu JSME Z JEDNÉ OBCE, který byl realizován v hodinách občanské výchovy. V zasedací místnosti nás přivítal pan starosta Mgr. Milan Chvojka, který nás seznámil s celkovým chodem Městského úřadu v Nasavrkách, s jeho historií i s personálním zajištěním. Odpověděl nám na všechny naše dotazy. Potom jsme se rozmístili po MÚ a nahlédli i do jednotlivých odborů. Rádi bychom touto cestou poděkovali za ochotu všech pracovníků MÚ a hlavně panu starostovi za jeho nádherné a poučné povídání.

Žáci 6. třídy ZŠ Nasavrky

Foto zde.