Dokumenty a formuláře

Zde naleznete důležité dokumenty Základní školy Nasavrky. Ostatní dokumenty jsou k dispozici v ředitelně školy. Dokumenty a formuláře budou postupně doplňovány.

Dokumenty

ŠVP 2017.pdf

Školní vzdělávací program "Společně růst", platný od 1.9.2017

ŠVP ŠD 2016.pdf

Školní vzdělávací program "Hrou poznáváme svět", platný od 1.9.2016

Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1.pdf

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku ZŠ Nasavrky ve školním roce 2015/16

Školní řád.pdf

Školní řád platný od 1. 9. 2017
Příloha č. 1 školního řádu.pdf Příloha č. 1 školního řádu

Vnitřní řád ŠD 2014.pdf

Vnitřní řád školní družiny

Omluvenka - odpolední vyučování.doc Omluvenka na odpolední vyučování

Příloha č. 5 školního řádu.pdf

Příloha č. 5 školního řádu

Pravidla zřizování a volební řád školské rady.doc

Pravidla k postupu při zřizování školské rady a k její činnosti, Volební řád školské rady. Platnost od 1. 12. 2010.

Provozní řád tělocvičny.pdf

Provozní řád tělocvičny ZŠ Nasavrky platbný od 25. 9. 2014

Příloha č. 3 školního řádu.doc

Příloha č. 3 školního řádu

Družina kritéria.pdf

Příloha k vnitřnímu řádu ŠD - Kritéria přijetí

Zápis do 1. třídy.docx

Zápis do 1. ročníku od šk. r. 2018/19

Informace k zápisu do 1. třídy.docx

Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2018/19

Rozhodnutí o přijetí.docx

Oznámení rozhodnutí o přijetí- zápis do 1. ročníku 2018/19

Rozpočet ZŠ 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020.xlsx

Rozpočet ZŠ 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Výroční zpráva.docx

Výroční zpráva o poskytování informací - 2017

Formuláře

prihlaska_SS_denni.xlsx

Přijímací řízení 2016/2017 - přihláška na SŠ

Přihláška na kroužek.doc přihláška na zájmový kroužek (neplatí pro ZUŠ)
Žádost o uvolnění žáka.doc vyplněnou žádost předejte třídnímu učiteli
Posudek_o_zdrav..._2014.docx Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci... (DOCX)
Posudek_o_zdrav..._2014.pdf Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci... (PDF)

Žadost-uvolnění-TV.pdf

Žádost o uvolnění z TV (ve formátech .pdf a .docx)

Žadost-uvolnění-TV.docx

VZOR_lék...posudek_TV.pdf

VZOR - Lékařský posudek pro uvolnění z vyučování předmětu tělesná výchova (ve formátech .pdf a .docx)

VZOR_lék...posudek_TV.docx

Zápis_formuláře.docx Žádost o odklad zahájení plnění povinné školní docházky, Přihláška k základnímu vzdělávání - zápisní list pro školní rok 2018/2019