Dokumenty a formuláře

Zde naleznete důležité dokumenty Základní školy Nasavrky. Ostatní dokumenty jsou k dispozici v ředitelně školy. Dokumenty a formuláře budou postupně doplňovány.

Dokumenty

ŠVP 2018.pdf

Školní vzdělávací program "Společně růst", platný od 1.9.2017

ŠVP ŠD 2016.pdf

Školní vzdělávací program "Hrou poznáváme svět", platný od 1.9.2016

Školní řád.pdf

Školní řád platný od 1. 9. 2017
Příloha č. 1 školního řádu.pdf Příloha č. 1 školního řádu

Vnitřní řád ŠD 2014.pdf

Vnitřní řád školní družiny

Omluvenka - odpolední vyučování.doc Omluvenka na odpolední vyučování

Příloha č. 5 školního řádu.pdf

Příloha č. 5 školního řádu

Pravidla zřizování a volební řád školské rady.doc

Pravidla k postupu při zřizování školské rady a k její činnosti, Volební řád školské rady. Platnost od 1. 12. 2010.

Provozní řád tělocvičny.pdf

Provozní řád tělocvičny ZŠ Nasavrky platbný od 25. 9. 2014

Příloha č. 3 školního řádu.doc

Příloha č. 3 školního řádu

Družina kritéria.pdf

Příloha k vnitřnímu řádu ŠD - Kritéria přijetí

Rozpočet ZŠ 2019.xlsx

Rozpočet ZŠ 2019

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 2020, 2021

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 2020, 2021

Výroční zpráva 2017.docx

Výroční zpráva o poskytování informací - 2017

Výroční zpráva 2018.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací - 2018

Pedagogické rady a třídní schůzky.docx

Pedagogické rady a třídní schůzky

LVK2019-01_uvodni-info_25-10.pdf

LVK 2019 - úvodní informace (25.10.2018)

LVK2019-02_zavazna-prihlaska.pdf

Závazná přihláška na LVK 2019

LVK2019-03_Prohlášení o bezinfekčnosti a seřízení vázání.pdf

Prohlášení o bezinfekčnosti a o seřízení lyží na LVK 2019

LVK2019-04_Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti na LVK 2019

LVK2019-05_Řád lyžařského výcvikového kurzu.pdf

Řád LVK 2019

e-bezpeci_prorodice-prirucka.pdf

Příručka pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče

Seznam přijatých uchazečů.docx

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Formuláře

Prihlaska_SS_2018_denni-1.xlsx

Přijímací řízení 2018/2019 - přihláška na SŠ

Prihlaska_SS_2018_talent-1.xlsx

Přijímací řízení 2018/2019 - přihláška na SŠ a konzervatoř

Přihláška na kroužek.doc přihláška na zájmový kroužek (neplatí pro ZUŠ)
Uvolnění z vyučování.docx vyplněnou žádost předejte třídnímu učiteli
Posudek_o_zdrav..._2014.docx Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci... (DOCX)
Posudek_o_zdrav..._2014.pdf Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci... (PDF)

Žadost-uvolnění-TV.pdf

Žádost o uvolnění z TV (ve formátech .pdf a .docx)

Žadost-uvolnění-TV.docx

VZOR_lék...posudek_TV.pdf

VZOR - Lékařský posudek pro uvolnění z vyučování předmětu tělesná výchova (ve formátech .pdf a .docx)

VZOR_lék...posudek_TV.docx

Přihláška do ZŠ na web.docx Přihláška k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Žádost o odklad na web.docx Žádost o odklad povinné školní docházky, odevzdejte prosím při zápise 11. dubna 2019 v ředitelně školy
Žádost o přestup žáka základní školy.docx Žádost o přestup žáka základní školy