Dokumenty a formuláře

Zde naleznete důležité dokumenty Základní školy Nasavrky. Ostatní dokumenty jsou k dispozici v ředitelně školy. Dokumenty a formuláře budou postupně doplňovány.

Dokumenty

ŠVP 2018.pdf

Školní vzdělávací program "Společně růst", platný od 1.9.2017

ŠVP ŠD 2016.pdf

Školní vzdělávací program "Hrou poznáváme svět", platný od 1.9.2016

Školní řád.pdf

Školní řád platný od 1. 9. 2017
Příloha č. 1 školního řádu.pdf Příloha č. 1 školního řádu

Vnitřní řád ŠD 2014.pdf

Vnitřní řád školní družiny

Omluvenka - odpolední vyučování.doc Omluvenka na odpolední vyučování

Příloha č. 5 školního řádu.pdf

Příloha č. 5 školního řádu

Pravidla zřizování a volební řád školské rady.doc

Pravidla k postupu při zřizování školské rady a k její činnosti, Volební řád školské rady. Platnost od 1. 12. 2010.

Provozní řád tělocvičny.pdf

Provozní řád tělocvičny ZŠ Nasavrky platbný od 25. 9. 2014

Příloha č. 3 školního řádu.doc

Příloha č. 3 školního řádu

Družina kritéria.pdf

Příloha k vnitřnímu řádu ŠD - Kritéria přijetí

Zápis do 1. třídy.docx

Zápis do 1. ročníku od šk. r. 2018/19

Informace k zápisu do 1. třídy.docx

Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2018/19

Rozhodnutí o přijetí.docx

Oznámení rozhodnutí o přijetí- zápis do 1. ročníku 2018/19

Rozpočet ZŠ 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020.xlsx

Rozpočet ZŠ 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020

Výroční zpráva.docx

Výroční zpráva o poskytování informací - 2017

Pedagogické rady a třídní schůzky.docx

Pedagogické rady a třídní schůzky

Formuláře

prihlaska_SS_denni.xlsx

Přijímací řízení 2016/2017 - přihláška na SŠ

Přihláška na kroužek.doc přihláška na zájmový kroužek (neplatí pro ZUŠ)
Uvolnění z vyučování.docx vyplněnou žádost předejte třídnímu učiteli
Posudek_o_zdrav..._2014.docx Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci... (DOCX)
Posudek_o_zdrav..._2014.pdf Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci... (PDF)

Žadost-uvolnění-TV.pdf

Žádost o uvolnění z TV (ve formátech .pdf a .docx)

Žadost-uvolnění-TV.docx

VZOR_lék...posudek_TV.pdf

VZOR - Lékařský posudek pro uvolnění z vyučování předmětu tělesná výchova (ve formátech .pdf a .docx)

VZOR_lék...posudek_TV.docx

Zápis_formuláře.docx Žádost o odklad zahájení plnění povinné školní docházky, Přihláška k základnímu vzdělávání - zápisní list pro školní rok 2018/2019