Ekoškola (Eco-Schools)

Mezinárodní program, v rámci kterého žáci:

  • zakládají celoškolní pracovní tým
  • poznávají a učí se o environmentálních tématech
  • usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí
  • vytvářejí vlastní Ekokodex
  • analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech
  • navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit

Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Další informace na www.ekoskola.cz.

 

ekoskola