EU peníze do škol

ZŠ Nasavrky se zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který vyhlásilo MŠMT pro všechny mimopražské základní školy v ČR. Je zcela financován z evropského sociálního fondu bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele – Města Nasavrky. Podrobné informace o projektu viz www.eupenizeskolam.cz. Žádost o poskytnutí dotace z ESF na náš projekt s názvem „Moderní škola 2010“ byla schválena v celkové výši 1 159 640,- Kč.

eu penize skolam

Realizace projektu byla zahájena na začátku února 2011 a potrvá 30 měsíců. Přidělené prostředky použijeme na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy v následujících oblastech: výuka cizích jazyků, využívání informačně komunikačních technologií (ICT), informační a čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a výuka přírodních věd. Získané peníze budou použity na nákup nové výpočetní techniky (včetně interaktivních tabulí), dalších učebních pomůcek pro moderní interaktivní výuku, tvorbu výukových materiálů a na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Celý projekt směřuje ke zvýšení zájmu žáků o výuku. Pořízením moderní technologie se zlepší konkurenceschopnost našich žáků, celkový rozvoj a atraktivita školy.