Informace pro rodiče

Tato část webových stránek je věnovaná rodičům našich žáků. Naleznete zde informace o organizaci výuky, seznam zaměstnanců školy, pokyny pro uvolňování a omluvy žáků, ale také další zajímavé a důležité informace z naší školy.

Organizace školního roku 2017/2018

Kdy zvoní, kdy budou prázdniny, ….

Zaměstnanci školy

Seznam zaměstnanců ZŠ Nasavrky.

Uvolňování a omluvy žáků

Pokyny k uvolnění žáků a k omlouvání absencí.

Školní jídelna

Informace o školním stravování (přihlášky, odhlášky, platby atd.).

Školní družina

Informace o školní družině ZŠ Nasavrky.

Školská rada

Infoemace týkající se školské rady.

Mimoškolní zájmová činnost

Kroužky, které máte možnost navštěvovat v naší ZŠ. ZUŠ Slatiňany – pobočka Nasavrky.

Výchovné a kariérní poradenství

Máš ve škole problémy? Nevíš kam po základní škole? Potřebuješ poradit?