Informace pro rodiče

Tato část webových stránek je věnovaná rodičům našich žáků. Naleznete zde informace o organizaci výuky, seznam zaměstnanců školy, pokyny pro uvolňování a omluvy žáků, ale také další zajímavé a důležité informace z naší školy.

Organizace školního roku 2018/2019

Kdy zvoní, kdy budou prázdniny, ….

Zaměstnanci školy

Seznam zaměstnanců ZŠ Nasavrky.

Uvolňování a omluvy žáků

Pokyny k uvolnění žáků a k omlouvání absencí.

Školní jídelna

Informace o školním stravování (přihlášky, odhlášky, platby atd.).

Školní družina

Informace o školní družině ZŠ Nasavrky.

Školská rada

Infoemace týkající se školské rady.

Mimoškolní zájmová činnost

Kroužky, které máte možnost navštěvovat v naší ZŠ. ZUŠ Slatiňany – pobočka Nasavrky.

Školní poradenské pracoviště

Máš ve škole problémy? Nevíš kam po základní škole? Potřebuješ poradit?

 

Co dělat při napadení vší dětskou

Léčba proti vším je náročný a déletrvající proces a bohužel i finančně náročný. Proto je nutné vše aplikovat důsledně, aby se nemusel opakovat. Pokud naleznete živé jedince, naleznete zřejmě i hnidy (nejčastěji za ušními boltci a na týlu). To, zda je hnida živá, poznáte až stažením hnidy z vlasu, položením na tvrdou podložku a následným rozmáčknutím. V případě, že hlasitě lupla, byla živá. V opačném případě se jednalo o mrtvou nebo čerstvě vylíhlou - což je problém. Pokud se nález potvrdí, nemělo by dítě navštěvovat jakýkoliv kolektiv až do úplného vyřešení problému (odstranění všech lezoucích vší a také hnid ulpělých na vlasech).

Zákonní zástupci žáka jsou povinni nahlásit napadení vší škole, stejně jako každé jiné zdravotní obtíže žáka:

Školní řád, odst. D, bod 3 (www.zsnasavrky.cz, dokumenty)

Zákonný zástupce žáka je povinen:

informovat školu a školské zařízení o zdravotním postižení, zdravotním znevýhodnění, o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Napadení vší je infekční onemocnění, proto návrat do kolektivu je možný až po bezpečném odstranění všech vší a hnid. Předpokladem zamezení šíření vší je zodpovědný přístup všech zákonných zástupců žáků. Učitelé nemohou kontrolovat fyzicky hlavy žáků z důvodu možného přenosu infekce, navíc to nespadá do jejich kompetence. Učitel má pouze možnost zrakové kontroly žáků. Při podezření na výskyt této infekce ihned informuje zákonného zástupce žáka, žák vyčká pod dohledem v karanténní místnosti do příchodu svého zákonného zástupce, případně do ukončení pravidelného vyučování v daný den. Celá odpovědnost pak spočívá na přístupu zákonných zástupců žáků, zda žák po návratu do školy již má nákazu zcela odstraněnu.

Zajímavý odkaz k výskytu vší ve školách - KHS Olomouckého kraje (informace pro školy a rodiče): http://www.khsolc.cz/ves_detska.html

Opatření přijatá školou (plynoucí ze školského zákona):

- okamžitá informovanost všech zákonných zástupců žáků školy o výskytu vší

- zraková kontrola vlasů žáků učiteli

- úzká spolupráce se zákonnými zástupci žáků podezřelých z napadení vší dětskou

- při opakovaném výskytu vší v určitém kolektivu bude škola požadovat po zákonných zástupcích podepsané čestné prohlášení, že své dítě posílají do kolektivu bez vší

- zvýšená hygienická opatření včetně poučení o chování žáků v kolektivu

- při podezření:

· okamžitá informovanost zákonného zástupce žáka

· využití místnosti vyčleněné pro nemocné žáky (zajištění dohledu nad žákem do doby předání zákonnému zástupci, pokud si nemůže žáka vyzvednout - do ukončení pravidelné denní výuky).

Doporučený postup zákonným zástupcům pro úspěšnou léčbu:

- neposílat žáka s napadením vší ani s výskytem hnid do školy ani jiného kolektivu, návrat až po bezpečném odstranění

- neprodleně informovat třídního učitele o onemocnění žáka

- zkontrolovat vlasy všech členů žijících ve společné domácnosti

- pro úspěšnou léčbu je vhodné vyprat jednorázově vše, co přichází každý den opakovaně do styku s hlavou dítěte (včetně povlečení, prádla, gumiček do vlasů, polštářků, plyšáků apod.). Veš přežije max. 24 h bez krve, proto věci, které nebudete nebo nelze prát, stačí ponechat pro jistotu 2 dny mimo kontakt s dítětem.

- důležité je i pravidelné mytí hřebenů, případně vysát koberec, přemýt podlahu

- způsobů na odstranění vší a hnid je celá řada (lze vyhledat na internetu). Existuje mnoho přípravků i na přírodní bázi. Základem je dodržení doporučeného postupu na přípravku, odstranění hnid buď mechanickým stahováním na jednotlivých vlasech nebo opakovaným použitím vhodného přípravku. Důležitým pomocníkem je i hustý kovový hřebínek, pravidelné vyčesávání pro kontrolu na bílý podklad. Celý proces je důležité dle návodu opakovat v doporučeném intervalu a pravidelně kontrolovat i výskyt hnid u ostatních členů rodiny.

Tato doporučení jsou ze strany školy jen orientační, jedná se o onemocnění, proto je vhodnější konzultace s odborníky ve zdravotnictví. Úspěch celého opatření je odvislý od odpovědného přístupu každého zákonného zástupce žáka.

Protože se jedná o náročný proces, děkujeme všem za zodpovědnost, pochopení a spolupráci. Věříme, že pokud zákonní zástupci žáků dodrží všechny zásady, nebude se tento problém již vyskytovat. Je to nepříjemné nejen pro rodinu, ale i pro školu.

V Nasavrkách dne 8. 1. 2018

D. Brázdová