Organizace školního roku 2016/2017

Začátek šk.roku: pondělí 4. září 2017

Konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2018

Konec šk. roku: pátek 29. června 2018

Podzimní prázdniny:  čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018. Vyučování bude zahájeno ve středu 3. ledna 2018.

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny (okr. Chrudim): 12. března 2018 – 18. března 2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 30. břězna 2018

Hlavní prázdniny: sobota 30. června 2018 – pátek 31. srpna 2018. Školní vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Rozvrh hodin (zvonění)

  • 7:00 – 7:45 - 0. hodina
  • 8:00 – 8:45 - 1. hodina
  • 8:55 – 9:40 - 2. hodina
  • 10:00 – 10:45 - 3. hodina
  • 10:55 – 11:40 - 4. hodina
  • 11:50 - 12:35 - 5. hodina
  • 12:35 – 13:20 - 6. hodina
  • 13:30 – 14:15 - 7. hodina
  • 14:20 – 15:05 - 8. hodina

V případě odpoledního vyučování má třída v době oběda volnou hodinu.