Příběhy bezpráví

Projekt Příběhy bezpráví zahrnuje řadu aktivit vztahujících se k tématice moderních československých dějin. Tento projekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Jeho základní myšlenkou je využití audiovizuálních prostředků a doprovodných didaktických materiálů ve výuce. Školám projekt nabízí dokumentární a hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu.

V průběhu listopadu se každoročně na naší škole koná filmová projekce a beseda s pamětníky, historiky a filmaři. Pomocí filmových projekcí a následných besed se snažíme přimět žáky k přemýšlení a diskuzi o stále živé etapě našich dějin.

Pbhy bezprv