Projekty a další aktivity školy - Základní škola, Nasavrky, okres Chrudim

Projekty a další aktivity školy

Nedílnou součástí výuky na naší škole jsou projekty. Školní projekty vytvořené učiteli ZŠ Nasavrky jsou zahrnuty ve ŠVP „Společně růst“. Ukázky naleznete pod záložkou ŠVP. Škola se ale také zapojuje do projektů a aktivit jiných organizací. Řada z těchto projektů je financována z EU, státního rozpočtu, případně ze soukromých zdrojů. Při výběru projektů a dalších aktivit vycházíme z priorit naší školy. Snahou školy je zapojit do těchto projektů maximum žáků.

Dotkněme se budoucnosti

Další vzdělávání pedagogů se specializací na zvýšení kompetencí při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím mobilních technologií.

Den pro přírodu

Celostátní projekt 72 hodin – Ruku na to!?

Oranžová učebna ČEZ

Žáci deváté třídy se zúčastnili projektu ČEZ o oranžovou učebnu fyziky a chemie.

EU peníze do škol

Evropské peníze do nasavrcké školy.

Ovoce do škol

Ovoce zdarma pro žáky 1. stupně.

Pilotní škola kin-ballu

Nová kolektivní sportovní hra jejímž principem je fair-play.

Volba povolání v Pardubickém kraji

Projekt KHK Pardubického kraje.

Recyklohraní

Školní recyklační program.

Krokus

Mezinárodní projekt připomínající oběti holocaustu.

Ekoškola

Mezinárodní ekologický program.

Tvoříme se dřevem

Spolupráce s Lesy ČR, s.p. na rozvoji tvořivosti a zručnosti žáků.

Příběhy bezpráví

Projekt je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni.

Čtením k poznání

Naše škola se zapojila do výzvy 56 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Technické dovednosti

Naše škola se zapojila do výzvy 57 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Modernizace odborné učebny

Spolupráce s LČR, s.p. na zkvalitnění zázemí pro výuku technických činností.

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Naše základní škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání.