Tvoříme se dřevem

Spolupráce s LČR, s.p. na rozvoji tvořivosti a zručnosti žáků.

Tvoříme se dřevem

Škola získala na tento projekt dotaci 5000,- Kč od Lesů České republiky Hradec Králové. Poděkování patří p. Milanu Morchovi, který nám zprostředkoval zapojení do projektu a je naším dlouholetým spolupracovníkem v oblasti lesní pedagogiky. Cílem projektu je zvýšení technické gramotnosti, rozvoj tvořivosti a manuálních dovedností žáků. Za získané prostředky jsme zakoupili materiál na výrobky žáků ve školní dílně.