Volba povolání v Pardubickém kraji

Cílem projektu je výrazné posílení zájmu žáků základních a středních škol o technicky zaměřené obory při volbě dalšího studia a následně povolání, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a rozvoj jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. V rámci tohoto projektu mají žáci možnost zúčastnit se exkurzí do různých podniků, přičemž doprava na tyto exkurze jim je hrazena z projektu. Dalšími aktivitami projektu jsou např.: soutěž technické tvořivosti a literární soutěž.

volba-povolani-v-pcekraji