Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor a provozní zaměstnanci naší školy.

Ředitelka školy:

 • Mgr. Renata Odvárková

Zástupce ředitelky:

 • Mgr. Ondřej Pavlík – metodik ICT

Školní poradenské pracoviště:

 • Mgr. Renata Odvárková – kariérní poradenství, mentor v oblasti vzdělávání, lektor
 • Mgr. Kamila Tatíčková – výchovné poradenství
 • Mgr. Lenka Hyklová – metodik prevence sociálně patologických jevů

Učitelé:

 • Mgr. Jana Blažková
 • Mgr. Miroslava Hrstková
 • Mgr. Lenka Hyklová
 • Mgr. Štěpánka Korytářová
 • Mgr. Romana Mencová
 • Mgr. Marcela Michalcová
 • Mgr. Dagmar Michková – správce webu
 • Mgr. Petra Morchová – školní koordinátor EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty)
 • Mgr. Renata Odvárková
 • Mgr. Petra Pánková
 • Mgr. Jitka Pavlíková
 • Mgr. Šárka Pešková
 • Mgr. Kamila Tatíčková
 • Mgr. Petra Voldánová

Vychovatelka ŠD:

 • Ivana Ždímalová

Asistent pedagoga:

 • Mgr. Jitka Mísařová
 • Petra Růžičková
 • Hana Štanglová
 • Mgr. Dagmar Tlapáková
 • Hana Voralová

Školník:

 • Miloslav Werner

Uklízečky:

 • Helena Mejstříková
 • Marcela Michková
 • Romana Kučerová

Vedoucí školní jídelny:

 • Pavlína Kulhánková

Kuchařky:

 • Milena Čechlovská
 • Diana Mejstříková